Τελευταία Νέα

To Εργαστήριο «Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης» ιδρύθηκε το 2019  (Τεύχος B’ 2969/19.07.2019) στο τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό την προώθηση της Επιστήμης της Γεωλογίας χρησιμοποιώντας τεχνικές Τηλεπισκόπησης και Γεωπληροφορικής.

Ειδικότερα σκοπεύει στη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας σε θέματα που αφορούν τη Χαρτογραφία, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, την Τηλεπισκόπηση, τη Φωτογραμμετρία, τα ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) και εν γένει τις διαστημικές τεχνολογίες παρακολούθησης της Γης.

Επιπλέον σκοπός του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου που προσφέρεται στο τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, η ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού λογισμικού, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδικτυακών εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (WebGIS) ή Τηλεπισκόπησης και η συμμετοχή σε Διεθνή προγράμματα.

Το Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης σκοπεύει στη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας σε θέματα που αφορούν:

  • τη Χαρτογραφία,
  • τα ΓΣΠ
  • την Τηλεπισκόπηση,
  • τη Φωτογραμμετρία,
  • το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS-GPS)
  • τα ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) και γενικά τις διαστημικές  τεχνολογίες παρακολούθησης της Γης.

Επιπλέον σκοπός του εργαστηρίου είναι η προώθηση και η ενίσχυση του εκπαιδευτι  κού έργου που προσφέρεται στο Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, η δημιουργία σχετικού εκπαιδευτικού λογισμικού και η ανάπτυξη  εκπαιδευτικών διαδικτυακών εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (WebGIS) ή Τηλεπισκόπησης.

 

1945
1960
2008
chalandritsa-2017
lefkada-2015
moira-2017
myloi-2019
myloi-2019-tls
syros-2018a
syros-2018b